Fundraising

“Allt handlar om att övertyga andra om dig och din idé. Om du inte tror tillräckligt på det du gör att du inte kan få modet att be om pengar – då är det förmodligen inte en tillräckligt stark idé du har.“ / Robin Zachari, Skiftet

Insamling är en naturlig del i att driva kampanjer. Föreningar kommer förr eller senare till ett stadie där det finns ett behov av pengar för att sköta den löpande verksamheten, exempelvis till resor, porto, bokföring, IT-kostnader och lokaler. Detta är vad som kallas för overhead, kostnader som är utöver kampanjer. Även tid kostar.

Trenden inom insamling är att allt färre människor ger löpande, är månadsgivare, utan istället ger pengar till projekt. Vanligaste situationerna för fundraising gäller just specifika kampanjer och då faller oftast overhead-kostnader utanför. Månadsgivare är den typ av donationer som då är allra värdefullaste eftersom det gör att föreningen har möjlighet att planera sin ekonomi. Har ni en förening kan ni också ta ut en medlemsavgift, men detta beror helt på vilken typ av verksamhet ni kommer ha och hur delaktiga medlemmarna kommer kunna vara.

Värt att tänka på:

  • Starta en ideell förening så ni kan skaffa företagskonto och Swish, annars finns det risk att pengar faller bort via skatter om det går till privatkonto.
  • Bestäm vad ni vill ha. Varför ber du om pengar? De flesta som ber pengar gör det för de har en aktion eller kampanj som behöver finansieras.
  • Specificera upp era behov, t.ex. lokalhyra, mat, dryck, tryckkostnader för affischer, osv.
  • Specificera upp hur mycket det kommer kosta.
  • Se vilka möjligheter till fundraising ni har. Ska det ske via Swish, en ansökan till en fond/stiftelse, ett insamlingsevent eller en crowdfundingkampanj? För en organisation som har en overheadkostnad kan det vara värt att se över alternativ för att få månadsgivare.
  • Motivera varför man ska stödja er, var transparenta med vad ni kommer göra för pengarna och följ upp det löpande.
  • Viktigast framför allt: våga be om pengar. Den största tröskeln är för DIG om att be, inte för de som kan ge.

Det första ni ska göra är att bevisa er trovärdighet. Att visa varför man ska stödja er. Resultat är därför viktigt redan från början så att följare kan se varför man ska bidra. Skapa en plattform för din förening eller kampanj, det kan vara Facebook, nyhetsbrev eller en blogg. Tänk att skapa en kommunikationskanal med era bidragsgivare så att de kan känna sig delaktiga. Få dem att känna sig som medlemmar.

“Våga fråga. Och våga fråga ganska ofta. Det finns en övertro på att ha den perfekta frågan. På när det är okej att fråga. Det är något man måste träna bort som aktivist i Sverige.” / Robin Zachari, Skiftet

Var smart med media. Kontakta lokalmedia, dra in folk i organisation, försök synas och höras. Men stå hela tiden på din egen plattform, var inte beroende av media. Viktigast är att bygga ditt varumärke och inge ett förtroende.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen