Affischer och banderoller

Affischer är ett bra sätt att nå en bredare offentlighet och en vanlig metod för att sprida information och göra reklam för politiska och kulturella engagemang. Det görs en åtskillnad mellan laglig och olaglig affischering. Den lagliga affischeringen sker i allmänhet på av kommunen anvisade platser t.ex. allmänna anslagstavlor, eller att kommunen gett tillstånd för andra ställen. Den olagliga affischeringen sker på alla andra offentliga platser, såsom elskåp, stolpar eller husfasader. När det rör sig om affischering på andra platser än de tillåtna görs även en åtskillnad mellan varaktig affischering och tillfällig affischering. Varaktiga affischer och skyltar får inte sättas upp utan kommunens tillåtelse.

Tillfälliga affischer som valaffischer på pappersbitar och liknande, får däremot sättas upp om kommunen inte har bestämt något annat i sin lokala ordningsstadga eller ordningsföreskrifter. Den som sätter upp sådana affischer ska ta ner dem efter fyra veckor.

Affischerar gör man oftast inför en demonstration. Det som behövs, förutom affischer, är en hink, tapetklister och en bred pensel eller en roller. Affischerar gör man var som helst, men helst där affischerna syns bra och helst inte ovanpå andra icke-kommersiella affischer.

Affischer har en tendens att lätt rivas ner. Därför bör man affischera noga och inte lämna några flikar att rycka i. Affischerar man väl och papperet är tunt, får affischerna sitta uppe längre. Ännu längre får de sitta om man affischerar högt upp (ta med en pall eller affischera med en långskaftad kvast!).

Vad händer om man affischerar olagligt?

Kommunerna ser i regel allvarligt på olaglig affischering. Huddinge kommun tillämpar exempelvis principen att otillåten affischering ska betraktas som klotter enligt kommunens klotterpolicy. Affischerna fotograferas och polisanmäls i samband med att de tas bort. Stockholm stad anser att den olagliga affischeringen är skadegörelse och det görs en polisanmälan. Därför är det bra om du inte är ensam när du affischerar utan har någon med dig som håller vakt.

För den som affischerar utan tillåtelse eller inte tar bort sina tillfälliga affischer kan ordningsböter dömas ut för brott mot ordningslagen. Tidigare har det rört sig om 1000 kronor. Ett namn eller en organisations namn på affischen räcker inte för böter då vem som helst kan ha satt upp den. Förutom brott mot ordningslagen kan affischeraren göra sig skyldig till skadegörelse eller åverkan om än detta är mer ovanligt. Hur affischen har satts upp kan ha betydelse. Affischering med tapetklister anses ofta vara allvarligare, då det är svårare att få bort dessa affischer.

Egenmäktigt förfarande kan dömas ut för den som affischerar över en affisch vars uppsättare faktiskt har tillstånd. Affischen som sådan kan även i vissa fall betraktas som olaglig om affischen har ett budskap som kan ses som olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal och så vidare.

Banderoller

Det finns specifika bestämmelser för banderoller. Dessa finns i kommunernas ordningsregler. I Göteborgs kommuns ordningsstadga står det att banderoller och flaggor inte får sättas upp på lägre höjd än lite över två meter från markhöjd. Om en banderoll hänger ner över en gångbana ska höjden vara lägst två och en halv meter och över körbana över fyra och en halv meter.  Liknande bestämmelser finns i Stockholm och Malmö stads ordningsstadgar.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen