Aktionskonsensus

Aktionskonsensus är en överenskommelse som alla aktivister behöver godkänna innan de deltar i en aktion. Det är ett bindande ramverk som innehåller förklaringar till varför man utför aktionen och framför allt regler för hur man utför aktionen. Ibland kallas Aktionskonsensus även för just Aktionsöverenskommelse.

När man utför en aktion är det viktigt att alla är eniga om förhållningsregler och värderingar. Konsensus om icke-våld är alltid ett krav och att alkohol eller droger inte används under aktionen. Det kan också handla om sådant som hur man ska agera i kontakt med polisen, vad man får och inte får säga (t.ex. är det vanligt att man inte berättar vad andra aktivister heter eller avslöjar vem som har olika funktioner), att man ska släppa fram utryckningsfordon och inte minst att vara respektfulla mot andra människor, arbetare och myndigheter. Alla ska behandlas med respekt och värdighet.

Många aktivistgrupper och organisationer kräver att man accepterar en gemensam aktionskonsensus för att kunna få delta i aktioner.

Exempel på punkter i en aktionskonsensus:

  • Behandla alla med respekt och värdighet. Ni tar aktivt avstånd från alla former av exkluderande ideologier (som rasism, nazism, HBTQAI+- fientlighet, funkofobi samt anti-feminism etc.)
  • Var aldrig påverkad av alkohol eller (andra) droger under aktionen
  • Var alltid i god tid så att dina kollegor slipper vänta på dig, om något oväntat dyker upp kontakta alltid gruppledare på telefon
  • Använd inte organisationens egendom för privat vinning
  • Undvik all form av korruption. Ge aldrig någon fördelar (t.ex. arbetsuppgifter, gratis merch etc.) för att du känner någon eller vill förbättra din personliga relation till personen
  • Hantera konfidentiell information om arbetare och medlemmar med full diskretion. Det innebär att ni aldrig låter personuppgifter ligga framme eller delar dem med obehöriga
  • Undvik att ha på dig politiska och religiösa symboler under arbetstid
  • Använd inte våld, varken fysiskt eller psykiskt, eller hotfullt uppträdande
  • Högriskare borde inte ha mobiler på sig, dvs. de som löper risk att bli gripna
  • Var tydlig med att om man bryter mot aktionskonsensus så finns risk att man blir utesluten

Verkliga exempel på Aktionskonsensus

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen