Sekretess

Tack till författarna till Motstånd för denna information

Enligt lagen är offentlighet huvudregeln, det vill säga att myndigheten hellre ska lämna ut för mycket material än för lite. Tryckfrihetsförordningen säger att rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas med hänsyn till:

  • Rikets säkerhet.
  • Rikets finans-, penning- eller valutapolitik.
  • Myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn.
  • Intresset att beivra brott.
  • Det allmännas ekonomiska intresse.
  • Intresset att skydda djur- eller växtart.

Om myndigheten vägrar att lämna ut material på grund av att det är hemligt bör du begära att få ett skriftligt avslagsbeslut med motivering och anvisning för överklagande. Det är bara uppgifter i en handling som är hemliga, alltså inte själva handlingen. Du kan begära att handlingen ska avidentifieras om det är känsliga personuppgifter som kan tas bort. På så sätt kan du alltid få ut en skriftlig handling, även om du bara kan läsa punkter och kommatecken. En hemligstämpel betyder inte att det en gång för alla är avgjort att handlingen inte får lämnas ut. Stämpeln fungerar som en varningssignal för myndigheterna, tjänstemannen ska tänka: Aha, det här materialet kanske jag inte får lämna ut hur som helst.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen