Polisen får

OBS! Aktivistens handbok är inte jurister och kan därför inte komma med juridisk hjälp. Vi tillhandahåller endast information från aktivistjurister eller inhämtat från myndigheter.

Tack till författarna till Aktivistens lagbok för denna information

Avvisning, avlägsnande och omhändertagande

PL  13 – avvisa, avlägsna, omhänderta enskilda som stör eller utgör en fara för ordning

PL 13 c § – avvisa, avlägsna folksamlingar som stör eller utgör en fara för ordningen.

PL 14 § – omhänderta efterlysta eller efterspanade personer för identifiering.

Kroppsvisitering

PL19 § st. 1 – kroppsvisitera den som grips, omhändertas eller avlägsnas för att säkerställa personens identitet eller leta efter farliga föremål

PL 19 § st. 2 – kroppsvisitera vem som helst för att leta efter vapen som kan användas vid brott mot liv och hälsa, eller andra brottsföremål exempelvis sprayburkar.

RB 28 kap. 11 § – kroppsvisitera den som är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge fängelse för att leta efter föremål som kan beslagtas, tas i förvar eller är av annan betydelse för utredningen.

Husrannsakan

PL 20 § – göra en husrannsakan för att få tag på en person som ska omhändertas

RB 28 kap. 1 § – göra en husrannsakan hos den som skäligen misstänks för brott som kan ge fängelse och hos alla där brottet eller gripandet har skett samt där polisen har starka skäl att tro att de kan hitta bevis.

RB 28 kap. 3 § – göra husrannsakan i lokaler som inte någon bor i.

Gripande och medtagande

RB 23 kap. 7 § – hämta någon som kallats till förhör och inte kommit

RB 23 kap. 8 § – ta med någon till förhör som befinner sig på en brottsplats

RB 24 kap. 7 § – gripa någon utan anhållningsbeslut vid brådskande fall.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen