Fonder, stiftelser och myndigheter

Det finns ett stort antal fonder, stiftelser och myndigheter där man kan söka pengar till projekt. Vissa bidrag går att söka som privatperson, andra måste sökas av en organisation.

En av de större heter Arvsfonden där ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer kan söka pengar för att testa nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Det finns andra än Arvsfonden och de har alla olika kriterium. Tips är att läsa mer på Arvsfondens sajt där de har samlat länkar till en lång rad andra fonder, stiftelser och myndigheter där du kan söka bidrag.

 

Förutom fonder finns det även väldigt många stiftelser man som organisation kan kontakta. Länsstyrelserna har ett stiftelse/fond-lexikon där ni kan söka efter något som förhoppningsvis passar ert syfte.

 

Många fonder och stiftelser är projektbaserade, och ger alltså inte verksamhetsstöd. Om du har en organisation som bara jobbar med projekt och kampanjer så är det ingen fara, men det blir svårare för de som söker bidrag för en löpande verksamhet. Hos många fonder och stiftelser krävs det även att man har ett 90-konto för att kunna söka bidrag.

Värt att tänka på

Något många inte räknar med när man söker pengar från statliga myndigheter är återrapporteringen. Det finns en risk att man hamnar i en ond cykel av att först specificera upp projektet, skicka in ansökan och sedermera genomföra projektet medan du löpande återrapporterar till myndigheten. Under hela tiden måste du hålla en kommunal tjänsteman glad. För det hänger ju slutändan på att en myndighetsperson tycker ditt projekt är värd det och som en dag kan vakna upp och ändra sig. Hela processen med återrapporteringen kan även vara väldigt tidsödande. Så om man jämför egen insamling med statliga projekt så ska man jämföra tidsåtgången i samma skål.

 

Senast uppdaterad 22 oktober 2022
Tillbaka till toppen