Medborgarförslag

Vill du framföra ett förslag till politikerna att fatta beslut om? I så fall kan du lämna ett medborgarförslag, vilket är ett konkret förslag på något du vill förändra inom din kommuns verksamhet eller ansvarsområde. Ett medborgarförslag hanteras på samma sätt som en motion från en förtroendevald politiker och skapades för att minska avståndet mellan väljare och valda.

Bakgrund

Sedan den 1 juli 2002 har Sveriges kommun- och landstingsfullmäktige möjlighet att införa så kallat medborgarförslag. Enligt kommunallagen innebär medborgarförslag en rätt för den som är folkbokförd i en kommun eller i en region att väcka ärenden i fullmäktige om frågor inom kommunens eller landstingets ansvarsområden. I mars 2015 gav 183 kommuner och två regioner, vilket innebar ca 70 procent av alla, enskilda personer rätt att lämna in medborgarförslag. 

Vad kan förslaget handla om?

Du kan lämna förslag kring allt som rör kommunal eller regional verksamhet men du får inte ta upp olika ämnen i samma medborgarförslag. Då måste du istället skriva mer än ett förslag.

Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag. Enskilda myndighetsärenden eller ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd kan inte hanteras som medborgarförslag.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla privatpersoner som är folkbokförda i kommunen eller region har rätt att lämna in förslag. Det innebär att även barn och person med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Förslaget måste vara skriftligt och undertecknas av en eller flera kommuninvånare. Förutom namn måste även adress, telefonnummer och eventuell e-postadress framgå. Du kan oftast lämna det via webben eller e-post. När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentligt handling. Enligt kommunallagen ska ditt förslag besvaras inom ett år.

Du som bor i Stockholm kan lämna förslaget direkt till din stadsdelsnämnd.

Guide till att skriva medborgarförslag

Fältbiologerna har gjort en guide för hur man skriver ett välgenomtänkt medborgarförslag:

Medborgarförslag i nyheterna

Senast uppdaterad 2 november 2022
Tillbaka till toppen