Demonstrationer

När det kommer till att skapa förändringar är demonstrationer en av de första sakerna många tänker på. Vi läser om massiva protester som skakar om system och ibland till och med triggar igång revolutioner. Men även mindre demonstrationer gör avtryck och kan påverka. Oavsett om du är 5 eller 5000 är marscher ett viktigt verktyg för alla kampanjer.

Demonstrationer och marscher kan komma i många olika former och inställningar men de mest framgångsrika är kreativa och levande. Var inte rädd för att prova något nytt! Meningen är ju att er protest ska höras och sticka ut!

Tack till författarna till Motstånd för delar av denna information

Värt att tänka på

 • Var ute i god tid, ha hellre allting förberett några dagar innan demonstrationen än att allt måste fixas i sista minuten. Detsamma gäller med marknadsföringen. Prata med folk några veckor innan, sätt upp affischer, sprid flyers, osv.
 • Välj en bra tidpunkt. Vill du göra det på en lördag när så många som möjligt kan dyka upp? Eller kanske göra det under en vardagslunch för att störa i jobblivet?
 • Skicka ut ett pressmeddelande, gärna någon dag innan själva demonstrationen.
 • Om man har svårt att enas om parollerna för demon kan det vara bra att dela upp tåget i olika block. På så sätt kan alla vara med.
 • Var kreativa. Inkludera levande musik, konst, teater, banderoller, kostymer eller ansiktsmålning. Gör demonstrationen till en reflektion av frågan du protesterar för.
 • Megafon, kanske kommunen, något studieförbund eller organisation kan låna ut. Är det en stor demo med många människor kan det vara bra att ha en högtalarbil, där vatten och sjukvårdsutrustning finns till de som behöver.
  1. Plakat och banderoller
  2. Visselpipor
  3. Flygblad
 • Vid stora demonstrationer är det bra att ha personer längst fram, i mitten och i slutet av tåget som har kontakt med varandra. På så sätt kan man dirigera farten i tåget om några skulle sacka eller uppmärksamma varandra på saker som händer.
 • Om ni har tal gör dem korta, spännande och kraftfulla! Kom ihåg att om folk dyker upp så håller de redan med er! Om ni vill få med förbipasserande, dela ut flyers och prata med dem.
 • Dokumentera, se till att någon/några filmar och tar bilder.
 • Det är en grundlagsskyddad rättighet att demonstrera. Dock har polisen tillstånd att upplösa en demonstration om de tycker att det stör den ”allmänna ordningen” på något sätt. Ett tips från erfarna demonstranter är att gå armkrok och lugnt fortsätta demonstrationståget. Att försöka fly skapar bara kaos och kan leda till onödigt våld.
 • Tänk därför på att vara försiktiga. Om ni misstänker att det kan finnas risk till uppvigling eller våld, se till att ni har med människor som är utbildade i de-eskalering. Deras uppgift är att ingripa mot eventuella hot, som aggressiva motdemonstranter, panik eller till och med fysiskt våld. Det är även bra att ha med personer som är utbildade i första hjälpen vid skador, potentiell tårgasanvändning eller uttorkning.
 • Den person som står som anordnare (poliskontakten) har en speciell funktion vid demonstrationen:
  1. Polisen börjar med att skicka fram minst två personer för att kolla läget med dig som är poliskontakt. De vanligaste strategierna är att:
   §  Polisen börja prata om väder och vind eller…
   §  Så går de rakt på sak om demonstrationen.
   §  I bägge fallen är det bara att prata på och visa att du inte är osäker på något sätt. Vill du inte prata om aktioner och metoder byter du bara samtalsämne. Det är inget polisförhör du hamnat i. Om polisen frågar om det kommer att förekomma våldsamheter kan du försöka vända på frågan och svara att du givetvis förutsätter att polisen, som det står i polislagen, uppträder ”hövligt” och ”hänsynsfullt”.
  2. Under själva demon kan det hända att polisen vill dig något. Förmodligen har det då hänt något eller så tycker polisen att någonting är på väg att hända. Såvida det inte hänt något riktigt allvarligt är det viktigt att bagatellisera. Om polisen pekar på stökigheter i demonstrationståget bör poliskontakten peka på de ställen där allting flyter.
  3. Poliskontakten kan också, på eget initiativ, gå fram till polisen om det blir stökigt och prata lugnt om hur bra det går. På samma sätt kan det vara bra att prata med poliser som tycker att demonstranterna beter sig hotfullt.
  4. Om poliskontakten inte vill riskera att bli utpekad som ”ledaren” kan det vara bra att tala om att man inte är någon ledare, utan bara har i uppgift att hålla kontakt med polisen.
 • Utvärdera, var det en bra demonstrationsrutt? Var det många som såg plakaten? Gick budskapet fram? Hur var stämningen? Följ även upp med ett pressmeddelande och se till att få deltagarna att följa er på sociala medier för att vara redo för nästa steg i er kampanj!

I Sverige har alla rätt att demonstrera och hålla torgmöten, det är en starkt skyddad rättighet som finns i grundlagen. Polisen har en skyldighet att bevilja tillstånd till den som möter kraven. Om du har fått tillstånd för en demonstration ska polisen se till att arrangörerna kan genomföra manifestationen och att publiken kan ta del av den.

Mötes- och demonstrationsfriheten regleras i 2 kap. 1 § regeringsformen. Det innebär inte att man överallt eller vid alla tidpunkter har rätt att demonstrera. Rätten att mötas och demonstrera får begränsas i lag, men bara om det är nödvändigt, till exempel på grund av ordning, säkerhet eller med hänsyn till trafiken.

Senast uppdaterad 15 november 2022
Tillbaka till toppen