Vakters rättighet att använda våld

OBS! Aktivistens handbok är inte jurister och kan därför inte komma med juridisk hjälp. Vi tillhandahåller endast information från aktivistjurister eller inhämtat från myndigheter.

Tack till författarna till Aktivistens lagbok och Motstånd för denna information

Vid sidan av polisen har en annan bevakningsverksamhet vuxit sig allt starkare de senaste åren, nämligen de privata vaktbolagen. Det finns tre olika typer av vakter: Väktare, ordningsvakter och skyddsvakter. Vilka rättigheter de olika varianterna har skiljer sig åt.

Det ska alltid tydligt framgå vilken grupp en person tillhör. De har också en skyldighet att legitimera sig vid ingripanden. De tre gruppernas tillåtelse att använda våld och göra ingripanden skiljer sig kraftigt åt. Reglerna finns bland annat i PL 29 §. Det som är gemensamt för alla tre är att de skyddas av lagstiftningen som tjänstemän. Det betyder att allt våld eller motstånd som utövas mot dessa grupper, förutom normalt straffansvar, dessutom kan leda till åtal för våld mot tjänsteman.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen