90-konto

Insamlingskonton som börjar med siffran ”90” ska innebära ett slags garanti för att pengarna hamnar i rätta händer. Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) bestämmer vem som kan få ett 90-konto och inte. De verkar för:

 

  • Att offentliga insamlingar för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård och naturskydd sker under betryggande kontroll.
  • Att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader.

 

Att få ett 90-konto är tyvärr få förunnat och SFI ställer höga krav som kan vara svåra att tillgodose för ideella föreningar. Reglerna innefattar bland annat:

 

  • En insamlingsorganisation, som bedriver offentlig insamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål, kan beviljas 90-konto.
  • 90-konto tilldelas inte om organisationens ändamål är partipolitiskt eller om det bedöms vara oförenligt med lag eller god sed.
  • Insamlingsorganisationen ska ha en eller flera revisorer. Minst en revisor ska vara auktoriserad.
  • Organisationen får inte bedriva insamling till annat ändamål än det av Svensk Insamlingskontroll godkända.
  • Uppläggningsavgiften för ny 90-konto organisation är 5 000 kr.
  • Årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll beräknas efter 0,060 % av organisationens totala verksamhetsintäkter för det senaste inrapporterade verksamhetsåret, lägsta årsavgiften är 5 000 kr och den högsta årsavgiften är 60 000 kr.

 

Att anlita en auktoriserad kostar mycket pengar samtidigt som SFI måste godkänna alla projekt som insamlingen ska gå till. Idag förväntas sig emellertid inte någon att man har 90-konto så det är inget man som förening behöver känna något tvång över att skaffa. För mer om fundraising – klicka här.

 

 

Senast uppdaterad 22 oktober 2022
Tillbaka till toppen