Ordningsvakt

OBS! Aktivistens handbok är inte jurister och kan därför inte komma med juridisk hjälp. Vi tillhandahåller endast information från aktivistjurister eller inhämtat från myndigheter.

Tack till författarna till Aktivistens lagbok och Motstånd för denna information

Ordningsvakter har större befogenheter än väktare och ska hjälpa polisen att upprätthålla allmän ordning. De får omhänderta eller köra bort personer som stör den allmänna ordningen eller är en fara för den. De har befogenhet att bära batong, handfängsel och att ha hund. Ordningsvakter arbetar ofta på stan eller vid evenemang som de har i uppdrag att bevaka.

Ska vara ett komplement till polisen när det gäller att ”upprätthålla den allmänna ordningen”. Ordningsvakten har, förutom väktarens befogenheter, rätt att:

  • Bära batong, handfängsel och ha hund.
  • Avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta personer som stör den ”allmänna ordningen” eller ”utgör omedelbar fara”
  • Omhänderta berusade personer.

Du känner igen en ordningsvakt på funktionsbeteckningen, en långsmal metallskylt där ordet ”ORDNINGSVAKT” står med gul text på svart botten. Dessutom ska hen, enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter, ha en liten rund bricka med riksvapnet fastsatt på ”bröstets vänstra sida nedanför funktionsbeteckningen”. Ordningsvakten ska legitimera sig om du kräver det. Dock har de speciella identitetsbrickor där personnumret inte finns med. Men varje ordningsvakt har ett unikt nummer på sin bricka. Polisen är den myndighet som ska kontrollera ordningsvakterna.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen