Möjliggör förändring, på riktigt

Aktivistens handbok

En inspirationsbank för samhällsförändring

Titta i vår kunskapsbank

Engagera dig

Det finns många sätt du kan engagera dig på och skapa samhällsförändring. Vi har guider för hur man startar en ideell förening, sätter upp fundraising och donationer, förslag på olika typer av aktioner, en genomgång av hållbar aktivism och mycket mer.

 • Bojkott & Buycott – Aktivism med plånboken

  Två av de vanligaste formerna av aktivism är bojkott och buycott – även kallat politisk konsumtion. En anledning till det är att vem som helst kan utföra dem. Vi gör det som individer med hjälp av våra plånböcker.
 • Snabbguide till viktiga lagar

  En kort överblick över de lagar som rör politis­ka aktioner i Sverige. Aktivism följer inte alltid lagen och därför kan det vara bra att veta vad ex­empelvis polisen har och inte har laglig rätt till att göra.
 • Nybörjarguide till aktivism

  Det är många som känner frustration över hur världen ser ut idag, som vill engagera sig – men inte vet hur. Det är till dig som denna guide är till för.
 • Värvartrappan

  Ett av de vanligaste exemplen på outreach är värvning. Ett bra verktyg för värvning är ”Värvartrappan” som bryter ner processen steg för steg.
 • Att jobba med outreach

  Outreach handlar om en grupps/organisations utåtriktade arbete, t.ex. värvning, att dela ut flyers och hålla event.
 • Hållbar aktivism

  Hållbar aktivism handlar om att som aktivist ta hand om sig själv och varandra. Som aktivist är du utsatt för många faktorer som kan få dig att känsla stress, rädsla eller maktlöshet.
 • Sätta up fundraising

  Det finns ett behov av pengar för att sköta den löpande verksamheten, exempelvis till resor, porto, bokföring, IT-kostnader och lokaler. Men hur ska man gå till väga?
 • Starta förening

  För att få in bidrag, skaffa bankgiro, söka projektpengar och så vidare, gäller det att ha en förening.

Var ska du börja?

Det finns många sätt man kan engagera sig på. Vissa gillar att delta i aktioner. Andra föredrar att ordna med namnlistor eller maila politiker. Gör vår aktivistkompass och få förslag på engagemang som passar dig.

Gör aktivistkompassen

“Solidaritets- och tillitsskapande aktiviteter är en tillgång för såväl stat som samhälle; ett starkt civilt samhälle stärker såtillvida staten. Även om djurrättsaktivisterna och flyktinggömmarna uttryckligen kritiserar politiska beslut och beslutsfattare – och ibland agerar på tvärs med beslut och lagar – menar vi att deras verksamhet kan bidra till att stärka såväl välfärdsstaten som demokratin.”

Statens Offentliga Utredningar, SOU 1999:101 Olydiga medborgare.
Tillbaka till toppen