Strejker

Ordet strejk förknippas vanligtvis med arbetsnedläggelse. För att utöva påtryckningar på arbetsgivaren låter anställda bli att arbeta. Men ordet används också i vidare bemärkelse. Skolstrejk: när elever väljer att inte delta i undervisningen. Fångstrejk: när fångar vägrar att delta i arbete eller programverksamhet i protest mot till exempel överbeläggning. I den antika grekiska komedin Lysistrate, från 411 f kr., skildras hur de krigströtta athenska kvinnorna sjösätter en sexstrejk: De vägrar att ha samlag med männen förrän de sluter fred med fienden.

Senast uppdaterad 17 oktober 2018
Tillbaka till toppen