Plankning

Med plankning menas att åka lokal kollektivtrafik utan att betala. Att låta bli att uppvisa ett färdbevis utgör inte ett brott i straffrättslig mening. Att förfalska färdbevis är däremot märkesförfalskning och plankning kan strida mot ordningslagen. Det har blivit allt mer vanligt förekommande att plankare i Stockholm har fått betala ordningsböter, då är det polisen som utfärdar dessa. Det finns därtill en lag om tilläggsavgift i kollektivtrafiken som ger kontrollanter rätt att ta ut en tilläggsavgift om de påträffar någon som reser utan giltig biljett. Den som reser utan giltig biljett kan även göra sig skyldig till brottet bedrägligt beteende och det finns fall där plankare har dömts för detta brott. För att man ska dömas till brottet måste åklagaren i så fall bevisa att personen plankat medvetet och inte bara glömt att stämpla.

Eftersom kollektivtrafikföretagen får ta ut en tilläggsavgift och därmed få in mer intäkter brukar företagen inte anmäla plankare för brott. Man kan inte både tvingas betala en tilläggsavgift och dömas för bedrägligt beteende.

Har väktare och kontrollanter har rätt att gripa plankare?

Här anser kollektivtrafiksföretagen att då det kan röra sig om bedrägligt beteende har var en rätt att gripa en plankare. Detta enligt bestämmelserna om envarsingripande. Om detta resonemang håller tvistas det om då det inte är säkert vart gränsen för bedrägligt beteende går och kontrollanten omöjligen kan veta att en person saknar färdbevis bara för att hen vägrar visa färdbeviset. En vägran att uppvisa biljett ger i varje fall kontrollanterna befogenhet att avvisa plankaren från platsen, men de har aldrig rätt att bruka våld när de utför biljettkontroller.

  • www.planka.nu
    Planka.nu är ett nätverk av grupper som arbetar lokalt för avgiftsfri kollektivtrafik
Senast uppdaterad 22 oktober 2022
Tillbaka till toppen