Autogiro

Autogiro är ett system för att automatiskt överföra betalningar till ditt företag på betalningsdagen. Autogiro kan användas helt och hållet elektroniskt. Om du vill att din förening/organisation ska få donationer att ge via Autogiro behöver ditt företag ha ett Autogiroavtal med banken samt ett affärssystem som är anpassat för Autogiro.

Både privatpersoner och företag kan betala via Autogiro, och ditt företag kan fakturera betalare med såväl kontonummer som Bankgironummer. En förutsättning för Autogiro är att betalaren lämnar ett Medgivande till att pengar automatiskt får föras över från betalarens kontonummer till din förening.

Din förening tecknar ett avtal med din bank om tjänsten Autogiro för ett nytt eller befintligt Bankgironummer.

 

Senast uppdaterad 17 oktober 2018
Tillbaka till toppen