Vanliga frågor om att starta en förening

Fråga: Måste man föra protokoll vid varje möte?

Svar: Nej, men det kan vara till stor hjälp för att hålla reda på vad som beslutats, både för medlemmar och styrelseledamöter. Förutom beslut och diskussioner brukar tid, plats och vilka som var närvarande vara gjutna ingredienser i ett mötesprotokoll. Inför nästa möte kan man skicka ut tidigare protokoll så att inte samma saker diskuteras om och om igen.

 

Fråga: Får vem som helst läsa föreningens mötesprotokoll?

Svar: Nej, mötesprotokoll är inte offentlig handling. Inte ens medlemmarna har rätt att se dem. Dessutom kan inte en styrelseledamot sprida mötesprotokollen hursomhelst. Det är styrelsen gemensamt som beslutar hur informationen ska skötas till medlemmar och andra intresserade. Givetvis kan styrelsen besluta att alla som vill får läsa mötesprotokollen.

 

Fråga: Hur många måste man vara för att kunna bilda en ideell förening?

Svar: Det finns inga fasta regler. En ideell förening kan bestå av ända ner till tre medlemmar. En styrelse kan bestå av en person.

 

Fråga: Vad menas med att föreningen är en ”självständig juridisk person”?

Svar: Det betyder att föreningen kan skriva på avtal, äga saker, ansvara för skulder och så vidare. De enskilda medlemmarna går helt fria från personligt ansvar. Även styrelsemedlemmarna går fria från personligt ansvar, undantaget är om styrelsen/enskild styrelseledamot bryter mot lagen eller föreningens stadgar. Då kan styrelsen/enskild styrelseledamot bli personligt ansvarig.

 

Fråga: Vad är en firmatecknare?

Svar: Person som exempelvis kan skriva på papper, ta ut pengar från kontot och så vidare i föreningens namn. Styrelsen utser vem/vilka som ska vara firmatecknare.

 

Fråga: Hur mycket ska vi ta i medlemsavgift?

Svar: Det finns inga exakta regler. De flesta föreningar tar en symbolisk summa, 20 till 50 kronor, i medlemsavgift.

 

Senast uppdaterad 17 oktober 2018
Tillbaka till toppen