Steg 2: Bestäm ett mål och skaffa kunskap

För att kunna göra ett effektivt arbete är det bra att sätta upp ett konkret och realistiskt mål. Ett mål är det som man strävar efter att uppnå inom överskådlig tid. Det kan handla om att det nedsmutsande företaget i staden ska minska sina utsläpp med tjugo procent, att tio personer ska gå över från köttätande till vegetarisk kost, att kommunen endast ska köpa in rättvisemärkt kaffe, eller att den lokala vapenfabriken ska sluta tillverka klusterbomber. Inför kampanjer bör ni skaffa er relevant kunskap. Det kan gälla information om företaget i fråga, om liknande kampanjer har gjorts tidigare, hur politiker ställer sig till frågan, och så vidare. Att samla in kunskap är viktigt, men fastna inte i denna fas.

Senast uppdaterad 17 oktober 2018
Tillbaka till toppen