Steg 5: Tid att utvärdera och fira

Gandhi tänkte på sina ickevåldsaktioner som experiment. Med ett sådant förhållningssätt kan vi utvärdera och lära av allt vi gör, för att kunna arbeta ännu effektivare för en bättre värld. Varje kampanj är en övning inför nästa kampanj, varje aktion en övning inför nästa aktion.

Lägg in en utvärderingsträff. Skriv ner allting ni har gjort. Vad var det ni ville uppnå? Vad har uppnåtts? Har ni gjort något som inte blev så bra? Vad kan ni lära av det? Har ni fått ny information som gör att ni borde ändra er strategi?

Det kan finnas tunga stunder i en engagerad människas liv. Därför behöver vi glädjas åt de framsteg vi gör: att vi har hjälpt några individer, att vi har uppmanat vår lydnad. Varje aktion, varje manifestation, är en anledning att ställa till fest. Att medkänsla och rättspatos uttryckas i handling är något att fira.

Senast uppdaterad 17 oktober 2018
Tillbaka till toppen