Namninsamling

En namninsamling är ett insamlande av underskrifter som görs för, eller emot, en viss sak. Denna lista kan lämnas över till någon som ska ta ett beslut och på det sättet visa att många människor har en viss åsikt. Rubriken på ditt nätupprop kan t.ex. vara ”Stoppa nedläggningen av vår skola” eller ”Nätupprop mot oprovocerat våld”.

Värt att tänka i valet av tjänst är att undersöka vilka det är som ligger bakom den så ni vet vilka som kommer få tillgång till era uppgifter och vad de gör med dem.

Praktiska tips

  • Det viktigaste är inte själva namnlistan eller att påverka en politiker, utan det är ett sätt att komma i kontakt med andra människor som tycker som dig och och kunna kontakta dem i stor skala, t.ex. för att fråga om de vill delta i en demonstration eller be dem skriva brev till politikern eller myndigheten i frågan.
  • Kontakta politikern eller myndigheten för att överlämna namninsamlingen. Detta är något de nästan alltid går med på.
  • När du gör själva överlämningen av namnlistan kan det vara kul att göra något visuellt spännande, t.ex. klä på sig kostymer eller dräkter, få det mer spännande än en bunt papper. Har du har en siffra hur på hur många som skrivit under kan du skriva ut den siffran och sätta upp den på t.ex. en kartong. Viktigt är att de som skrivit under gärna vill ha en rapport tillbaka på hur det har gått så glöm aldrig att ta foto på överlämningen som du kan skicka visa upp.
  • Tänk på att material du lämnar över till en myndighet blir offentlig handling. Om både för- och efternamn står så går det att knytas till en levande person. Skriv därför inte ut fulla namn på namnlistan utan det räcker bra med förnamn. Efter en antirasistisk kampanj försökte t.ex. nazister ta ut namnuppgifterna på listan eftersom det var en offentlig handling.

Intervju med Robin Zachari, Skiftet

En namninsamling är ett bra sätt att få uppmärksamhet från en makthavare eller myndigheten. Men det är inte ett juridiskt instrument, makthavaren eller myndigheten behöver inte svara på namninsamling om den inte vill. Det finns alltså ingen siffra på antal underskrifter som gör att den måste besvaras.

Namninsamlingen ska ses som ett sätt att illustrera en viljeyttring och att mobilisera människor som tycker samma sak som en själv. Det blir ett verktyg att kunna kontakta andra engagerade.

Se det inte bara som en namninsamling utan som något mer. En namninsamling är bara början. Det är inte slutet av kampanjen.

Tjänster

Namninsamling

Senast uppdaterad 22 oktober 2022
Tillbaka till toppen