Nätaktivism

Nedanstående text är översatt, med författarens tillåtelse, från Meredith Goulds ”Digital Activism 101”:

 

Vi har idag nya kraftfulla digitala verktyg för socialt nätverkande. Men att göra det effektivt handlar om mycket mer än att bara posta en video, skapa en meme eller få en hashtag att trenda. I slutet av 1960-talet blev ”the personal is political” ett stridsrop för den andra vågen av feminism. Idag har det politiska blivit otroligt mycket mer personligt, till stor del tack vare social media. Denna tveeggade … social media understryker vikten av att veta hur den ska användas förnuftigt och väl.

Kraftfulla insatser kan komma från individer, men social och politisk förändring är alltid en gruppansträngning. Idag möts människor online och formar grupper, av vilka vissa utvecklas till större sammanslutningar utan att någon någonsin träffas ansikte mot ansikte. Sociala medier har blivit ett värdefullt sätt att komplettera, inte nödvändigtvis ersätta, gruppmöten. Tack vare sociala nätverksplattformar kan du engagera dig både lokalt som nationellt.

I sin guide, Digital Activism 101, fokuserar Meredith Gould på två verktyg – Twitter och Facebook. Twitter levererar nyheter i realtid och ger möjlighet till snabba svar i korta, 280-tecken långa meddelanden, s.k. tweets. Facebook tillåter långsammare svar och längre observationer, s.k. posts eller inlägg. Vilket skulle du använda?

 

Senast uppdaterad 22 september 2022
Tillbaka till toppen