Ockupationer

Ockupation innebär att befinna sig i och använda hus eller annan byggnad utan formell tillåtelse. I flera europeiska länder är det tillåtet att använda tomma hus men i Sverige finns inte några sådana lagar och regler.

Den som olovligt går in i ett hus kan dömas för olaga intrång. Om huset skadas på något sätt under ockupationen kan deltagarna dömas för skadegörelse. Eftersom hus som ockuperas ofta har stått tomma i flera år, eller ska trivas eller renoveras, så döms sällan folk för skadegörelse då eventuell åverkan på huset inte gjort någon större skillnad.

Ockupation som metod för att expropriera egendom har en lång tradition. På 1600-talet fanns det en religiös sekt som kallades the Diggers, därför att de utan tillstånd brukade odla upp den rikemansjord som låg i träda. En av sektens ledare, Winstanley, sa att lagarna är den härskande klassens instrument för att undertrycka folket. I Brasilien har hemlösa under hela 80-talet ockuperat mark, utanför Diadema fanns t ex byn Vila Socialista med över 2000 invånare. Tyvärr är denna by idag stormad,men enligt uppgift ska det finnas massvis med mindre byar runt om i hela Brasilien. Detta är inte ett kåkstadsfenomen, utan det handlar ofta om jordlösa bönder, som ockuperar jord och odlar upp den. En annan vanlig aktionsform under hela 1900-talet är fabriksockupationer, då arbetare i samband med strejker ockuperat sina arbetsplatser för att sedan i många fall, starta produktionen i egen regi.

Senast uppdaterad 17 oktober 2018
Tillbaka till toppen