Bojkott

En bojkott innebär att man vägrar att handla, samarbeta, eller på annat sätt befatta sig med person, organisation eller dylikt i påtryckningssyfte. En bojkott kan handla om många olika former av aktivt avståndstagande från något eller någon för att påverka eller undergräva det bojkottade. Ofta handlar aktionen om att försöka använda sin makt som konsument; att inte köpa israelisk avokado, inte köpa skinka till julafton eller allmänt bojkotta varor från storföretag som man vet utnyttjar billig arbetskraft i utvecklingsländer. Men en bojkott kan också handla om att inte delta i parlamentariska processer som val eller folkomröstningar, att inte befatta sig med material från rasistiska organisationer eller att utebli från undervisning med sexistiska föreläsare.

När det gäller bojkotter som sker i arbetet, när exempelvis postanställda har vägrat dela ut rasistisk propaganda och anställda i affärer har vägrat sälja porr, har det i vissa fall lett till en konflikt med arbetsplikten gentemot arbetsgivaren. Det är svårt att se hur en bojkott i övrigt skulle kunna komma i konflikt med lagstiftningen. Mest effektiva är bojkotter när det finns en välorganiserad rörelse eller kampanj bakom dem. Kort sagt när det finns en chans att uppnå ett mål.

Senast uppdaterad 17 oktober 2018
Tillbaka till toppen