Tidsfrister för kvarhållande hos polisen

OBS! Aktivistens handbok är inte jurister och kan därför inte komma med juridisk hjälp. Vi tillhandahåller endast information från aktivistjurister eller inhämtat från myndigheter.

Tack till författarna till Aktivistens lagbok för denna information

Den som omhändertagits enligt PL 13 § ska förhöras så snart som möjligt och därefter friges. Den som är under 18 år får dock hållas kvar för att kunna överlämnas till föräldrarna, socialtjänsten eller liknande. Ingen får vara omhändertagen mer än sex timmar (PL 16 § 2 st). Den som är omhändertagen men inte gripen är inte misstänkt för något brott. Därför har polisen ingen rätt att hålla kvar personen bara för att kunna identifiera denne. Den omhändertagne kan vägra att säga vad hen heter etc. Polisen måste ändå släppa denne person efter sex timmar. Polisen får, men bör normalt inte enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter, sätta omhändertagna i arrest, det vill säga i fängelsecellerna på polisstationen.

Den som är medtagen till förhör får bara hållas kvar sex timmar och i exceptionella fall ytterligare sex timmar, om det är av ”synnerlig vikt” (RB 23:9 §). Barn under 15 år får inte sättas i arrest eller låsas in. Är man under 15 år halveras båda tidsfristerna och man får således inte hållas kvar i mer än tre timmar och i exceptionella fall ytterligare tre till (RB 23:9 § 2st).

De som är anhållna eller häktade får hållas längre. Enligt lag ska den som förhörs ”icke förmenas intaga sedvanliga måltider eller åtnjuta nödig vila”. Personen får bara låsas in om det är ”nödvändigt”. Då ett förhör är avslutat eller tiden gått ut har personen rätt att omedelbart gå därifrån. Den som är gripen ska ”så snart som möjligt” förhöras. Efter förhöret ska åklagaren omedelbart besluta om personen ska anhållas eller friges. Samma tidsfrister gäller som för förhör.

Tidsfristerna

Avlägsnande

Omhändertagande

  • Max sex timmar

Medtagande till förhör

  • Max sex timmar
  • + sex timmar (vid exceptionella fall)

Under 15

  • Max tre timmar
  • + tre timmar (vid exceptionella fall)
Senast uppdaterad 18 december 2022
Tillbaka till toppen