Anlita volontärer

Volontärbyrån förmedlar volontäruppdrag från ideella organisationer i hela Sverige och utbildar i frågor om ideellt engagemang. De har samlat material om ideellt engagemang som du och din organisation kan ha nytta av. Det är mallar, checklistor och skrifter som du kan använda på egen hand för att utveckla ert arbete med frivilliga.

 

10 tips för att lyckas med att formulera volontäruppdrag

Tycker du att det är svårt att beskriva er verksamhet och era aktiviteter som uppdrag? Här nedan får du några handfasta råd som hjälper dig att formulera volontäruppdrag.

  1. Utgå ifrån era behov. Vad behöver ni utveckla, genomföra eller få hjälp med. Utifrån behoven kan ni skapa fler uppdrag.
  2. Gör ett uppdrag per uppgift – då blir det enklare för den som söker att hitta rätt. I behovet ”att synas bättre” kan det finnas fler uppgifter, till exempel att dela ut informationsblad och att ta foton.
  3. Beskriv uppdraget – vad ska göras och varför? Glöm inte att beskriva organisationens syfte och mål – varför finns ni till?
  4. Berätta vad volontären får ut av att engagera sig hos er – vad är det som gör det roligt och spännande i er förening?
  5. Beskriv vad ni förväntar er av volontären – ta bara med det som är nödvändigt och undvik slentrianmässiga krav.
  6. Specificera ramarna för uppdraget – när och var ska det ske?
  7. Glöm inte att beskriva vad volontären kan förvänta sig av er – exempelvis intoduktion eller ersättning för resekostnader.
  8. Rubriken är viktig! Skriv en kort sammanfattande rubrik för ditt ideella uppdrag.
  9. Fundera på om ni kan nå fler volontärer till era ideella uppdrag via nya kanaler – kanske når ni helt nya målgrupper också!
  10. Svara gärna intresserade volontärer inom en vecka – även de ni inte kan ta emot.
Senast uppdaterad 22 oktober 2022
Tillbaka till toppen