Steg 3: Planera kampanjen

Vilka vänder ni er till med era aktiviteter? Vilken eller vilka grupper ska ni framför allt kommunicera med? Det kan vara företagsledningen, de anställda, allmänheten, lokalpolitiker, grannarna eller andra. Fundera på hur andra grupper i samhället förhåller sig till den aktuella frågan. Vilka står redan på er sida och skulle kunna bli samarbetspartner? Vilka är neutrala men borde gå att påverka, så att ni kan få stöd från dem? Vilka tjänar på det som ni är emot? Vad skulle krävas för att få dem att ändra sina åsikter eller sitt beteende?

Då kan ni gå vidare med att bestämma vad kampanjen ska bestå av. Vilka handlingar ska utföras? Initiativ? Aktioner? Istället för att diskutera de första tankarna ni får kan det vara bra att ha en idéstorm, också kallad brainstorm. Skriv ner alla förslag och diskutera dem, välj sedan några aktionsidéer som ni kan komma överens om att satsa på. Viktigt är att ta hänsyn till om folk känner entusiasm inför förslagen.

Gör en tidslinje. Lägg upp en plan för de närmaste månaderna. Vilka veckor görs vad? Tänk också på ekonomin. Kan ni söka pengar från någon fond eller förening? Vill ni ordna en fest för att samla in pengar? En lämplig inledning av en kampanj kan vara att be om ett möte med dem som är direkt ansvariga för missförhållandet. Där kan aktivisterna lägga fram sina synpunkter och betona sin beslutsamhet att jobba för en förändring.

Senast uppdaterad 17 oktober 2018
Tillbaka till toppen