Offentlighetsprincipen

Alla svenska medborgare har rätt att utnyttja offentlighetsprincipen. Principen innebär:

  • Handlingsoffentlighet, rätt att ta del av allmän handling.
  • Förhandlingsoffentlighet, rätt att närvara vid domstolsförhandlingar, möten i riksdag, landsting och kommunfullmäktige. I undantagsfall kan rättegångar hållas inom stängda dörrar. Riksdag och kommunfullmäktige kan besluta att tömma åskådarläktaren.
  • Rätt för offentliga funktionärer att lämna uppgift för publicering i tryckta skrifter och medier som skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen, till och med om uppgiften skulle vara hemlig.
Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen