Om handboken

Aktivistens handbok är en inspirationsbank för samhällsförändring. Målet är att möjliggöra ett bredare, starkare engagemang för att göra världen till en bättre plats. En plats där människors rättigheter, skyldigheter och möjligheter inte begränsas av socioekonomisk bakgrund, kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell orientering eller ålder.

Handboken är till för dig som är nyfiken på aktivism, vill börja göra skillnad eller utveckla ditt befintliga engagemang. Grunden för all information som samlas här är tron på det ideella engagemanget och icke-våld som medel för att nå förändring, på riktigt.

Aktivism är en nödvändig del i alla former av politiska system – även demokrati. För att åstadkomma förändring behövs information och kunskap. Det ska vara enkelt att ta steget för alla som vill engagera sig. Aktivistens handbok ska vara fri att använda, lättillgänglig och levande. Vårt mål är att underlätta för och inspirera till ökat samhällsengagemang. Tillsammans kan vi bidra till ett bättre samhälle.

Handboken är resultatet av aktivister, organisationer och förlag som bidragit med sina kunskaper och erfarenheter. I denna anda är handboken en levande kunskapsbas – där alla kan bidra med tips och information.

Aktivistens handbok drivs helt ideellt och tar inte emot några bidrag från myndigheter eller partier.

Tack

Handboken är inte möjlig utan alla som delat sin kunskap eller hjälpt till på andra sätt. Tack alla!

Annika Spalde, Auroramålet, Beatrice Rindevall, Federativs Förlag, Fredrik Quistbergh, Henrik Johansson, Inte rasist men, Jennie Dielemans, Jordens vänner, Karneval Förlag, Kitty Ehn, Klaus Engell-Nielsen, Love Prelog, Marthina Elmqvist, Meredith Gould, Nathalie Vukmanic, Ninni Leo Daelander, Pelle Strindlund, Rebecca León, Robin Zachari, Sara Trangärd, Sebastian Mellgren, Skiftet, Smilla Ubbe, Volontärbyrån, Westanders PR, Åsa Ågren
Senast uppdaterad 28 oktober 2022
Tillbaka till toppen