Rädda skog

Här följer några exempel på hur man kan försöka förhindra en skogsavverkning:

 • Klättra upp i ett träd
  Om en person sitter uppklättrad i ett träd hindrar det avverkarna från att såga ned det utan att riskera att skada personen. Helst ska detta utföras av någon med erfarenhet av trädklättring och med adekvat utrustning.
 • Bygg en trefot/tripod
  Blockera vägen genom att bygga en trefot/tripod med hjälp av exempelvis tre trästockar. När maskiner eller arbetare är på väg klättrar en aktivist upp och sätter sig i toppen på trefoten.
  OBS! Om polisen ser att någon börjar klättra upp i en trefot så springer de dit så snabbt de kan för att hindra. Smyg dit istället och om du har med en kniv eller yxa, kapa stegen under dig så att ingen kan komma upp efter dig.
 • Sätt spik i träden
  Det här gör att motorsågar riskerar att gå sönder om de försöker såga ner träden. OBS! VARNA alltid tydligt vid dessa träd att detta gjorts. Både i förhoppningen att de då väljer att inte såga alls och för att inte riskera att någon kommer till skada.
 • Spänna stålvajrar mellan träden
  Genom att sätta upp stålvajrar försvårar ni arbetet med att försöka ner träden och maskiner att ta sig förbi. OBS! Det är väldigt viktigt att ni VARNAR om detta då det kan vara farligt för arbetarna om de försöker såga ner träden. Vajern måste även sitta mer än 3-4 meter upp för att ingen person ska skadas. 

Olagligt

Tänk på att dessa aktioner kan anklagas för att vara sabotage, och därmed olagliga. Av den anledningen är det även bra att inte fotografera och lägga upp bilder på när ni bygger någon barrikad eller spikar i träd.

Senast uppdaterad 3 november 2022
Tillbaka till toppen