Steg 1: Att lägga upp en kampanj

Vad är bra att tänka på när man lägger upp en kampanj? Vad finns det för olika delar i en aktionsgrupps förberedelser? Hur kan man göra gruppens möten roligare och mer effektiva? Vad ska jag tänka på inför en eventuell fängelsevistelse? Hur kan vi arbeta med medierna för att sprida vårt budskap? Hur undviker jag att bränna ut mig?

Man behöver inte vara en asket som Gandhi eller en karismatisk talare som King. Inte heller behöver man vänta tills det finns tusentals andra som sluter upp. Att vänligt men bestämt göra motstånd mot det som är orätt och att i liten skala genomföra det man tror på är en väg som vi alla kan gå. Ibland jobbar man på med något som man tror på, flygbladsutdelning på torget på lördagar till exempel. Andra gånger får folk en bra aktionsidé och vill genomföra den, men har inte tid eller möjlighet att genomföra en kampanj. När aktivister tänker igenom vad de vill uppnå och hur de ska gå tillväga blir deras arbete ofta effektivare.

Senast uppdaterad 17 oktober 2018
Tillbaka till toppen