Offentlig plats

Tack till författarna till Motstånd för denna information

Ett av de centrala begreppen i ordningslagen (OL) är offentlig plats. Här gäller nämligen speciella regler. Enkelt förklarat har de som vill sprida sina åsikter särskilda rättigheter och skyldigheter på just offentlig plats. Exempelvis har man rätt att ordna en demonstration på offentlig plats. Enligt OL 1:2 (Ordningslagens första kapitel, andra paragrafen) avses med offentlig plats:

  • Allmänna vägar.
  • Gator, vägar, torg, parker och andra platser, som i detaljplan redovisas som allmän plats.
  • Andra landområden och utrymmen inomhus som används för allmän trafik.

Skolgårdar och tunnelbanestationer (enbart området innanför spärrarna) är exempel på platser som oftast inte är offentliga. Ett gränsfall kan vara köpcentrum av olika salg, men de räknas vanligtvis som offentlig plats. De flesta platser för ”allmän trafik”, det vill säga där folk eller fordon passerar, är offentliga.
Det här betyder att om en grupp vill ordna en manifestation utanför exempelvis en pälsaffär har ägaren ingen rätt att köra bort aktivisterna bara för att det skulle vara ”dåligt för affärerna”. Gatstumpen, trottoaren, eller vad det nu kan vara, utanför affären är offentlig plats vilket ger aktivisterna rätt att demonstrera. Däremot får demonstrationen inte hindra folk från att ta sig in eller ut ur affären. Men om det hela sker på lämpligt avstånd och går hyfsat lugnt till är det helt okej att stå utanför en affär och påverka med gatuteater, banderoller, plakat, slagord med mera.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen