Kvinna till kvinna

Kvinna till Kvinna arbetar tillsammans med 140 partnerorganisationer i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt.

StreetGäris

StreetGäris är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. Vi är en intersektionell organisation för kvinnor och icke-binära. Vårt uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk- och opinionsbildande organisation som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället.

Fatta

Fatta finns för att förändra samhällets diskurs kring sexuellt våld och samtycke i praktik och lagstiftning. Fatta strävar efter att uppnå en samtyckeskultur i samhället, en kultur som bygger på lyhördhet, ömsesidighet och respekt.

Tillbaka till toppen