Bojkott

Det finns många sätt att visa missnöje på. En bojkott innebär att man vägrar att handla, samarbeta, eller på annat sätt befatta sig med person, organisation eller dylikt i påtryckningssyfte. Det kan handla om att inte köpa skinka till julafton eller varor från storföretag som man vet utnyttjar billig arbetskraft i utvecklingsländer. En bojkott kan också innebära att man inte deltar i parlamentariska processer som val eller folkomröstningar, att inte befatta sig med material från rasistiska organisationer eller att utebli från undervisning med sexistiska föreläsare.

Läs mer om bojkott och hur du kan påverka

Tillbaka till toppen