Medborgarförslag

Alla privatpersoner som är folkbokförda i kommunen eller landstinget har rätt att lämna in medborgarförslag. Enligt kommunallagen innebär det en rätt att väcka ärenden i fullmäktige om frågor inom kommunens eller landstingets ansvarsområden, t.ex. omsorg för äldre eller personer med funktionsnedsättning, socialtjänst eller demokratifrågor. Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag och kan oftast lämnas in via webben eller e-post. Medborgarförslag är ett sätt att kontakta myndigheter direkt utan att behöva engagera dig politiskt.

Läs mer om medborgarförslag

Tillbaka till toppen