Sittaktion

En sittaktion är ett exempel på icke-våldsam civil olydnad. Det innebär att en eller flera personer sätter sig på en plats (exempelvis inne hos en myndighet eller i vägen för ett demonstrationståg) som en protest. De flyttar inte på sig förrän deras krav tillgodosetts eller till de blir bortburna.

Vill du veta mer om sittaktioner? Klicka här!

Tillbaka till toppen