Starta namninsamling

En namninsamling är ett insamlande av underskrifter som görs för, eller emot, en viss sak och är ett bra sätt att få uppmärksamhet från en makthavare eller myndigheten. Det viktigaste är dock inte själva namnlistan eller att påverka en politiker, utan det är ett sätt att komma i kontakt med andra människor som tycker som dig och och kunna kontakta dem i stor skala, t.ex. för att fråga om de vill delta i en demonstration eller be dem skriva brev till politikern eller myndigheten i frågan. En namninsamling är en bra början på en kampanj.

Läs mer om praktiska tips vid namninsamling och olika tjänster du kan använda för att starta din egen.

Namninsamling

Tillbaka till toppen