Tillstånd för demonstration

Demonstrationer, det vill säga allmänna sammankomster på offentliga platser, får inte anordnas utan tillstånd. En skriftlig ansökan om tillstånd ska skickas in till polisen på den ort där demonstrationen ska genomföras. Det kostar i dagsläget 250 kronor. Man kan göra flera ansökningar på samma gång, för samma kostnad. Är det olika datum, men samma plats, brukar det gå bra. Du måste skicka in ansökan i god tid, senast en vecka innan. När ansökan har lämnats in kan polisen ta kontakt med dig som arrangör för att inleda en dialog om hur demonstrationen/sammankomsten ska genomföras. Polisen får bara i undantagsfall vägra tillstånd för en demonstration. Skälet kan vara att det är nödvändigt, med hänsyn till ordning och säkerhet. Om du har fått tillstånd för en demonstration ska polisen se till att arrangörerna kan genomföra manifestationen och att publiken kan ta del av den.

Senast uppdaterad 5 december 2022
Tillbaka till toppen