Starta förening

För att få in bidrag, skaffa bankgiro, söka projektpengar och så vidare, gäller det att ha en förening. Även om pappersarbetet kan verka krångligt och tidskrävande är det ett jobb som oftast betalar sig till slut.

Det viktiga är att stadgar och mötesprotokoll ger ett seriöst intryck om ni söker projektpengar eller andra bidrag till verksamheten. Det finns olika typer av föreningar. Här koncentrerar vi oss på hur det går till att starta en ideell allmännyttig förening, vilket är det allra vanligaste för kultur- eller politiska föreningar.

En ideell förening får inte ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet. Vill man registrera sin förening måste man skriva stadgar och välja en styrelse. Ideella föreningar registreras hos Skatteverket.

Men hur startar man en ideell förening?

 

Steg 1: bilda en grupp

En ideell förening bildas genom att minst tre personer bestämmer syfte och namn. Det finns inga fasta regler för hur många man måste vara för att bilda en ideell förening, men man måste vara minst 3 medlemmar medan det för en styrelse kan räcka med en person.

 

Steg 2: skaffa stadgar

Det finns ingen speciell lag som bestämmer exakt hur föreningens stadgar ska se ut. Men det som bör finnas med är:

 

Ni bestämmer bland annat vem/vilka som ska vara firmatecknare, det är den person som exempelvis kan skriva på papper, ta ut pengar från kontot och så vidare i föreningens namn.

 

Steg 3: första mötet

När det finns ett förslag till stadgar gäller det att bilda själva föreningen. Det gör man vid ett så kallat konstituerande föreningsmöte. Eftersom det är en hel del saker som ska beslutas på ett sådant möte är det bra med en detaljerad dagordning.

 

Bild: Agenda Jämlikhet

Steg 4: sätt igång

När ni nu, enligt konstens alla regler, bildat förening kan ni ordna organisationsnummer, skaffa bankkonto och andra praktiska grejer som underlättar verksamheten.

En förening är en ”självständig juridisk person” vilket innebär att föreningen kan skriva på avtal, äga saker, ansvara för skulder och så vidare. Styrelsen och de enskilda medlemmarna går helt fria från personligt ansvar.

Till ansökan ska bifogas bevittnade kopior av:

  • stadgar
  • protokoll från konstituerande möte som visar
  • att föreningen har bildats och antagit ett namn
  • att stadgar antagits
  • att styrelsen har valts
  • vilka som ingår i styrelsen
  • protokoll på vem/vilka som är firmatecknare.

 

Läs mer på: Skatteverket

 

Steg 5: driva förening

Man måste inte föra protokoll vid varje möte men det rekommenderas för att hålla reda på vad som beslutats. Mötesprotokoll är inte heller en offentlig handling utan endast styrelsen har rätt att läsa dem om inget annat anges.

 

Steg 6: årsmöte

I stadgarna ska man även förklara hur årsmötet ska gå till och när det ska hållas. Mötet ska vara öppet för alla medlemmar. Medlemmarna ska även få chansen att komma in med motioner (förslag) till årsmötet. Den här mallen för ett årsmöte kommer från Riksidrottsförbundets normalstadgar.

Alla punkter är inte nödvändiga att gå igenom, exempelvis behöver man inte bestämma budget för nästa år. Men med utgångspunkt från denna mall kan er förening jobba fram egna regler för årsmötet.

Tillbaka till toppen