Amnestys tips för brevskrivning

  • Skriv hellre kortfattat än inget brev alls.
  • Att agera snabbt är viktigare än antalet vädjanden. Det är t.ex. oftast under de första dagarna efter gripandet som den häktade under polisförhör utsätts för tortyr.
  • I många fall är de första 48 timmarna efter ett gripande direkt livsavgörande. Därför bör du alltid sända e­post eller fax om du har möjlighet. Samma brev kan användas till olika mottagare.
  • Använd om möjligt mottagarlandets språk. Annars går det bra att skriva på engelska. I samtliga fall är det av största vikt att den utsatta personens namn blir understruket eller markerat i fetstil (se brevförslag nedan). Detta för att den mottagande myndigheten omedelbart och utan svårighet ska kunna identifiera den som du vädjar för.
  • Förutom att språket i sig kan vålla bekymmer för läsaren, så kan en handstil vara svår att tyda. Skriv därför helst på dator.
  • När du skriver kan du agera antingen som privatperson eller som medlem i en organisation. Ett brev som du skriver som privatperson kan ge särskild tyngd, i synnerhet om du är yrkeskollega med den du vädjar för.
  • Du kan exempelvis med några ord presentera dig som läkare och därefter skriva att du är bekymrad över hur myndigheterna agerar mot din kollega. Brevpapper med namnet på ditt företag, fackliga organisation eller dylikt kan ge extra tyngd åt vädjandet.
  • Undvik att börja ditt brev med ”Jag…”­ det anses oartigt i många kulturer. Skriv hellre ”Enligt information från XXX…” (According to information received from XXX…).
  • Det är viktigt att vara korrekt och hövlig i breven.
  • Skriv ”copy” överst på de kopior som skickas till de angivna adressaterna. I originalbrevet bör du uppge vem du sänder kopior till (utom då det är en organisation för mänskliga rättigheter). Sänd gärna kopior till samtliga föreslagna adresser. En viktig mottagare av vädjanden är det aktuella landets ambassad i Sverige och en kopia bör alltid sändas dit. Adresserna till ambassader i Sverige finns i UD:s Stockholm Diplomatic List​ som du hittar under länken nedan.
Senast uppdaterad 2 november 2022
Tillbaka till toppen