Bli remissinstans

Varje år skickar Regeringskansliet ut en mängd olika förslag på remiss för att ta in åsikter från de myndigheter, organisationer och andra intressenter som berörs och för att se vilket stöd förlaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Alla har rätt att inkomma med remissvar, även du som privatperson

För att skriva en remiss gäller fyra olika steg:

  1. Om du eller din grupp inte är remissinstans gäller det först att ta reda på vilka remisser som lämnat departementen. De som har järnkoll på vilka förslag som är ute på remiss är respektive departements registrator. Säg att du hört talas om att det är en reform för djurtransporter på gång. Frågan kommer sannolikt att skickas ut på remiss. Därför ringer du Jordbruksdepartementets registrator och frågar hur det ligger till. Registratorn kan svara att du själv får komma dit och kolla. Men säkerligen vet de själva vad som just nu är ute och kan ge dig besked direkt. Om det är en fråga du är intresserad av ska du be att få alla nödvändiga papper för att själv skriva en remiss. Alla departement hittar du på: regeringen.se
  2. Ladda ned broschyren via ”Svara på remiss” (PDF) eller följ länken: https://www.regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
  3. Sätt igång med själva skrivandet. Är det något du inte fattar kan du alltid ringa till handläggaren på det departement som skickat ut förslaget på remiss. Handläggaren kan svara på alla dina frågor. Sedan är det viktigt att du skickar in remissen på utsatt tid. Annars finns det risk för att hela jobbet varit förgäves. Glöm inte att i ämnesraden för din epost ange diarienumret för remissen.
  4. Gör en uppföljning. Prata gärna med ansvariga på det departement där du lämnat remiss. Fråga vad de tyckte om dina förslag. Att bli remissinstans gör också att du tidigt får en bra insyn i frågan. Det kan vara väldigt värdefullt i ett senare läge. Om du dessutom lämnat dina synpunkter redan i ett remisskede kan ingen ansvarig politiker senare komma och säga: ”Men det här har ingen sagt förut.”

Exempel från Vänsterpartiet

Här är ett förslag på remissvar från Vänsterpartiet i frågan ”Säg nej till NATO!”:

”Remissvar ska följa en särskild struktur, det ökar chanserna att påverka besluten. Vårt förslag är skrivet utifrån detta.”

Senast uppdaterad 9 november 2022
Tillbaka till toppen