Guider

Det finns många sätt du kan engagera dig på och skapa samhällsförändring. Vi har guider för hur man startar en ideell förening, sätter upp fundraising och donationer, förslag på olika typer av aktioner, en genomgång av hållbar aktivism och mycket mer.

Bojkott & Buycott – Aktivism med plånboken

Två av de vanligaste formerna av aktivism är bojkott och buycott – även kallat politisk konsumtion. En anledning till det är att vem som helst kan utföra dem. Vi gör det som individer med hjälp av våra plånböcker.

Snabbguide till viktiga lagar

En kort överblick över de lagar som rör politis­ka aktioner i Sverige. Aktivism följer inte alltid lagen och därför kan det vara bra att veta vad ex­empelvis polisen har och inte har laglig rätt till att göra.

Nybörjarguide till aktivism

Det är många som känner frustration över hur världen ser ut idag, som vill engagera sig – men inte vet hur. Det är till dig som denna guide är till för.

Värvartrappan

Ett av de vanligaste exemplen på outreach är värvning. Ett bra verktyg för värvning är ”Värvartrappan” som bryter ner processen steg för steg.

Att jobba med outreach

Outreach handlar om en grupps/organisations utåtriktade arbete, t.ex. värvning, att dela ut flyers och hålla event.

Hållbar aktivism

Hållbar aktivism handlar om att som aktivist ta hand om sig själv och varandra. Som aktivist är du utsatt för många faktorer som kan få dig att känsla stress, rädsla eller maktlöshet.

Sätta up fundraising

Det finns ett behov av pengar för att sköta den löpande verksamheten, exempelvis till resor, porto, bokföring, IT-kostnader och lokaler. Men hur ska man gå till väga?

Starta förening

För att få in bidrag, skaffa bankgiro, söka projektpengar och så vidare, gäller det att ha en förening.
Tillbaka till toppen