Allmän ordning och säkerhet

OBS! Aktivistens handbok är inte jurister och kan därför inte komma med juridisk hjälp. Vi tillhandahåller endast information från aktivistjurister eller inhämtat från myndigheter.

Tack till författarna till Motstånd för denna information

Att exakt säga vad som hotar den ”allmänna ordningen” och inte är omöjligt. De allmänna principerna för polisens maktutövning är:

Behovsprincipen

I första hand ska situationen lösas med samtal. Hjälper inte det kan polisen avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta. Polisen ska alltid välja den åtgärd som medför minst intrång i den enskildes rätt och frihet.

Proportionalitetsprincipen

Det måste vara balans mellan mål och medel. Polisen får inte använda mer våld än vad situationen kräver. Dessutom bör polisen ”särskilt beakta” att våld kan förvärra situationen och göra det svårare att bemästra läget.

Likformighetsprincipen

Betyder att lika fall ska bedömas lika. Om ett visst syfte kan uppnås på alternativa, likvärdiga sätt och ett av dessa sätt använts tidigare bör det användas även i fortsättningen.

Objektivitetsprincipen

Myndigheterna får inte handla godtyckligt eller främja vissa intressen eller ändamål. Exempel: Polisen ska inte ingripa mot person som på offentlig plats delar ut flygblad/säljer tidningar bara därför att någon menar att innehållet är brottsligt eller att en folksamling uppstått. Rätten att sprida tryckta skrifter skyddas av tryckfrihetsförordningen. Polisen bör skydda den som utövar den rätten från hot och våld.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen