JO-anmälan

Tack till författarna till Motstånd för denna information

Justitieombudsmannen (JO) består i själva verket av fyra personer. Hit kan alla vända sig som har blivit orättvist behandlade av en myndighet eller enskild tjänsteman inom JO: s granskningsområde. JO är riksdagens ombudsman. Riksdagen stiftar lagarna och sedan ska JO hålla koll på hur dessa fungerar.

JO ska granska:

  • Statliga myndigheter, exempelvis polisen.
  • Domstolar
  • Vissa kommunala myndigheter

JO granskar inte privata bolag, medier, politiker, advokater, försäkringsbolag eller privatpraktiserande läkare. Varje år får JO in ungefär 5 000 anmälningar. I cirka 10–15 procent av dessa fall kritiserar JO myndigheterna. Myndigheterna behöver inte rätta sig efter JO: s erinran, dock är det ovanligt att man helt struntar i kritiken. JO kan också väcka åtal för tjänstefel eller annat brott som begåtts i jobbet. Men det händer väldigt sällan.

När du gör en JO-anmälan är det bra att tänka på följande:

  • Anmälan ska vara skriftlig men behöver inte vara på svenska. Du kan skicka in den per brev, fax eller e-post.
  • Vem som helst kan göra en JO-anmälan, det behöver alltså inte vara du själv som blivit orättvist behandlad.
  • En person som sitter häktad eller i fängelse får inte hindras att göra en JO-anmälan.
  • JO tar sällan upp ett ärende som ligger mer än två år tillbaka i tiden, så vänta inte för länge med din anmälan.
  • I själva anmälan bör du tala om vilken myndighet det rör sig om och kort beskriva händelsen. Underteckna anmälan med ditt namn och din adress. Dessutom kan bevisning, i form av dokument, ljud eller bild, vara bra att skicka med. JO har en egen hemsida, där finns mer information och en blankett att ladda hem:
Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen