Väktare

OBS! Aktivistens handbok är inte jurister och kan därför inte komma med juridisk hjälp. Vi tillhandahåller endast information från aktivistjurister eller inhämtat från myndigheter.

Tack till författarna till Aktivistens lagbok och Motstånd för denna information

Väktare är den vanligaste typen av uniformerad personal. Väktaren har inga större befogenheter än allmänheten när det gäller att ingripa mot brott och ordningsstörande men de kan få tillstånd att bära batong och skjutvapen. Väktare utför ofta mer övervakande än ingripande uppgifter.

På bevakningsbolaget Falck Securitys hemsida marknadsförs väktaren på följande sätt: ”Väktaren som har laglig rätt att ingripa vid brott kan snabbt nås genom finurliga larmsystem eller via direktnummer som man kan ringa när man behöver assistans. Du kan välja mellan uniformerade eller civila väktare – eller både och!” Vad Falck Security glömmer berätta är att väktaren inte alls har några speciella rättigheter bara för att hon/han utbildat sig till väktare. Envar, det vill säga vem som helst, har laglig rätt att gripa en person: ”Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne ska skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.” (Rättegångsbalken 24:7) Vem som helst har också rätt att ”skyddsvisitera” en gripen person. Det innebär att man får känna utanpå en persons kläder om hon/han bär med sig vapen eller andra farliga föremål. Det finns bara en sak som skiljer väktare från övriga medborgare. Skulle väktaren bli slagen i jobbet kallas själva brottet inte för ”misshandel” utan ”våld mot tjänsteman”. I övrigt gäller:

  • Väktaren kan få tillstånd att bära batong och skjutvapen. Men hon/han har inte rätt att använda dem hur som helst.
  • Väktare ska vara uniformerade och ha funktionsbeteckning på sig.

Du känner igen en väktare genom funktionsbeteckningen, vilket är lika med det lilla fyrkantiga tygmärket där ordet ”VÄKTARE” ska stå med gul text på svart botten. I vissa undantagsfall kan vaktbolagen få tillstånd att använda sig av civila väktare. Civila väktare har ingen uniformsplikt. Om en person, i samband med ett gripande, ber väktaren att visa upp sin väktarlegitimation är hon/han skyldig att göra det. Enda undantaget är om begäran ”framställs i uppenbart trakasseringssyfte”, exempelvis utav person som upprepade gånger bråkat med väktaren som gör ingripandet. I sådana sällsynta fall behöver väktaren inte identifiera sig. Om en person tycker sig ha blivit illa behandlad av en väktare kan hon/han anmäla det till polisen. I anmälan underlättar det om personen kan tala om namnet på väktaren det gäller. Respektive läns länsstyrelse är den myndighet som bevakar väktarbranschen.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen