Konsumenträtt

Om du är missnöjd med något du köpt eller en tjänst du beställt kan du försöka få upprättelse på olika sätt:

  • Kontakta företaget du köpt varan eller tjänsten av.
  • Misslyckas det kan du vända dig till kommunens konsumentvägledare/konsumentrådgivare.
  • Är inte konsumentrådgivaren till någon hjälp kan du göra en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN är en statlig myndighet som bland annat har till uppgift att ”pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare”. Anmälan ska vara skriftlig och kan med fördel göras på en blankett som du beställer direkt från dem eller laddar hem via deras hemsida. Din konsumentvägledare kan hjälpa dig att fylla i blanketten. ARN dömer inte ut något straff utan ger istället ”rekommendationer” på hur tvisten kan lösas.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen