Avvisning, avlägsnande och omhändertagande

OBS! Aktivistens handbok är inte jurister och kan därför inte komma med juridisk hjälp. Vi tillhandahåller endast information från aktivistjurister eller inhämtat från myndigheter.

Tack till författarna till Aktivistens lagbok för denna information

Av enskilda individer

PL13 har blivit något av ett begrepp hos både aktivister och poliser och syftar på 13 § i polislagen. Enligt denna paragraf får polisen, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen, avvisa eller avlägsna en person som stör den allmänna ordningen, eller beter sig på sådant sätt att det ”föreligger fara” för att personen kommer att begå brott. Polisen får också omhänderta personen, exempelvis köra denne till polisstationen, om det inte räcker med att denne avlägsnas. Det händer att polisen hotar att omhänderta folk för att de exempelvis är jobbiga. Men det krävs att personen i fråga verkligen stör den allmänna ordningen för att hen ska få omhändertas. Det räcker med att en person vägrar lyda när polisen utan lagstöd säger åt hen att lämna en viss plats.

Av folksamlingar

PL 13 § inriktar sig på enskilda individer så om polisen vill avlägsna eller omhänderta någon enligt denna paragraf måste de göra en enskild prövning för varje person. Den här paragrafen är alltså inte särskilt smidig att tillämpa vid ingripanden mot exempelvis demonstrationer eller vid fotbollsmatcher. Därför infördes paragraf 13 c i Polislagen. Den paragrafen säger att en folksamling som stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen får avvisas eller avlägsnas från området. Det gäller inte för folksamlingar som utgör en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen. När denna paragraf infördes hade lagstiftarna i åtanke en folksamling som exempelvis hade samlats för ett främlingsfientligt möte på ett torg eller inför en fotbolls- eller hockeymatch. Det krävs inte att alla i en folksamling under en demonstration stör ordningen utan det räcker med att folksamlingen som grupp gör det. Polisen har då rätt att avlägsna alla i folksamlingen men inte att omhänderta alla.

2009 införde man ett andra stycke och därmed nya meningar i paragrafen PL 13 c § om ett utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar. Utvidgningen innebär att en ordningsstörande folksamling ska kunna avlägsnas längre sträckor och under en längre tid än vad som ditintills varit möjligt. Polisen har länge använt PL 13 c § för att bussa ut demonstranter långt utanför stadskärnan, oavsett om det går att ta sig hem via kollektivtrafik eller hur sent eller kallt det är. Utvidgningen gör det möjligt för polis att avlägsna en folksamling och begränsa rörelsefriheten i högst två timmar. Vid längre tid blir det fråga om olaga omhändertagande. Polisen har också rätt att omhänderta en person för identifiering om det finns särskild anledning att anta att personen är efterspanad eller efterlyst och personen vägrar lämna uppgift om vem hen är.

Senast uppdaterad 18 december 2022
Tillbaka till toppen