Könsdiskriminerande reklam

Tack till författarna till Motstånd för denna information

Blir du förbannad på sliskig reklam som försöker sälja diverse prylar med lättklädda människor som lockbete? Istället för att knyta näven i byxfickan kan du göra en anmälan. Vem som helst kan nämligen, kostnadsfritt, vända sig till reklambranschens eget organ: Reklamombudsmannen.

Reklamombudsmannen inrättades av näringslivet 2009 och tog över från ”Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam”, som då lagts ned. Det är inte en statlig myndighet.

Enligt dem själva är följande reklam att betrakta som könsdiskriminerande:

  • Reklam som framställer endera eller båda könen som ett rent sexobjekt och kan anses uppenbart kränkande (sexistisk reklam).
  • Reklam som direkt konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna och där endera eller båda könen framställs på ett nedvärderande sätt (schabloniserande reklam).
  • Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor eller män. Reklamombudsmannen behandlar inga anonyma anmälningar, vilket betyder att du måste uppge namn och adress.

Dessutom är det bra om följande finns med:

  • Vilken reklamåtgärd det rör sig om.
  • Kopia av annons, alternativt klockslag och kanal om det rör sig om TV- eller radioreklam.
  • Vilken tidning eller var någonstans som annonsen eller reklamen sågs.
  • Vem det är som står bakom reklamåtgärden.

Den som blir fälld för könsdiskriminerande reklam riskerar varken böter eller ett speciellt kännbart straff. Företaget behöver inte ens dra tillbaka den fällda annonsen. Det som händer är att Reklamombudsmannen yttrande skickas till alla företag inom reklambranschen och medierna samt publiceras på Reklamombudsmannens webbplats. Enligt Reklamombudsmannen fortsätter företag sällan med kränkande reklam om de en gång blivit fällda.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen