DO

Tack till författarna till Aktivistens lagbok för denna information

Vad är diskrimineringsombudsmannen?

Om du känner dig diskriminerad kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen samt föräldraledighetslagen följs. DO tar emot anmälningar men kan även hjälpa den diskriminerade att få frågan utredd på annat håll eller kommer med skadeståndsanspråk. Allt ses dock inte som diskriminering. Vi har bland annat rätt att i stor utsträckning uttrycka oss som vi vill. En bok som handlar om kvinnors underlägsenhet skyddas exempelvis av tryckfrihetsförordningen. Den diskriminering som går att anmäla är bland annat sådan som sker på jobbet eller under utbildningen. Ett klassiskt exempel är att arbetssökande med utländskklingande namn utkonkurreras av arbetssökande med svenskklingande namn trots att de har bättre meriter.

Hur anmäler du till diskrimineringsombudsmannen?

  • Anmälan är ett sista steg. DO ser sig som en sista utväg för de diskriminerade. DO vill alltid i första hand få till en uppgörelse mellan den diskriminerade och den som har diskriminerats. Först om parterna inte kan enas om en uppgörelse kan diskrimineringsombudet driva fallet till domstol. Har diskrimineringen skett på jobbet vill DO i första hand att facket ska driva konflikten.
  • Du ska vara personligen berörd av diskrimineringen. Du behöver dock inte själv vara exempelvis handikappad. Om du blir diskriminerad i skolan på grund av din brors handikapp kan du anmäla detta. För barn under 18 kan vårdnadshavarna göra en anmälan.
  • Formkrav, det finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda, bland annat ska din anmälan vara skriftlig. Det finns en anmälningsblankett på DO:s hemsida. Ju tydligare beskrivning av vad som har skett, desto bättre.
  • Tidsfrist, händelser som skedde för mer än två år sedan brukar inte behandlas.
  • Det kostar dig inget, du behöver aldrig betala något när DO engagerar sig i din konflikt.

Vad händer om diskrimineringsombudsmannen ”vinner”?

När DO ”vinner” innebär det ofta att de vinner i domstol, det kan även röra sig om en för DO fördelaktig förlikning eller att ”nämnden för diskriminering” bifaller ett av DO:s krav. Detta kan leda till att du som diskriminerad får en viss ekonomisk kompensation. För DO är det viktigt att pröva ärenden för att få vägledande beslut och domar. Här bör nämnas att DO har mycket begränsade resurser och vinner sällan i domstol. De utredningar som görs är ofta minimala. Anmälningar tar ofta mycket lång tid innan de över huvud taget behandlas, från ett par månader till drygt ett år.

Tingsrätten ålade 2009 Spy Bars ägare att betala två kvinnor 10 000 kr vardera i skadestånd, detta sedan de kvinnorna blivit tillsagda av ordningsvakten på Spy Bar att sluta pussas.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen