Kostnader

En myndighet får inte ta något betalt för tiden det tar att gräva fram de handlingar du önskar. Uppgift ur en handling är alltid gratis och du får beställa hur många uppgifter som helst. När det gäller kopia av handling kostar det hos statliga myndigheter olika beroende på antal sidor och i vilket format det begärs. Statlig myndighet får också ta ut avgift för porto om brevet väger över 20 gram. Den kan även kräva avgift för postförskott. När det gäller kommunerna så är det kommunfullmäktige som bestämmer avgiften. Det skiljer sig alltså från kommun till kommun.

Senast uppdaterad 17 oktober 2018
Tillbaka till toppen