Gripande och medtagande till förhör

OBS! Aktivistens handbok är inte jurister och kan därför inte komma med juridisk hjälp. Vi tillhandahåller endast information från aktivistjurister eller inhämtat från myndigheter.

Tack till författarna till Aktivistens lagbok för denna information

Gripande

Polis får gripa någon om det finns skäl att anhålla denne och det är brådskande. För att någon ska anhållas måste det i sin tur finnas skäl för att denne kommer att häktas (RB 24:9 §). Det innebär att ett beslut att gripa någon ska grundas på om det finns skäl för häktning. För att häkta, och därmed gripa, någon krävs det att en person är på sannolika skäl (eller i vissa fall är skäligen) misstänkt för att ha begått ett brott.

Gripande ses som en mindre ingripande eller allvarligt handling än häktning. JO har menat att i det fall någon är misstänkt för ett brott som bara kan leda till böter så bör huvudregeln vara att personen inte ska gripas. Ofta griper polisen misstänkta för att kunna identifiera dem, vilket är tillåtet då en misstänkt får häktas om hon inte kan identifieras.

Medtagande till förhör

Polisen har också rätt att ta med personer till förhör som befinner sig på en plats där ett brott har begåtts oavsett om dessa är misstänkta för brottet eller inte (RB 23:8 §). Vid brott som mord, grov våldtäkt eller grovt rån där minimistraffet ligger på fyra års fängelse så har polisen även rätt att ta med personer till förhör som befinner sig ”inom ett område i anslutning till den plats där ett brott nyligen förövats”. Den person som tas med till förhör kan sedan, om denne efter ett tag blir misstänkt, gripas vid förhöret enligt de vanliga reglerna för gripande, ett så kallat skrivbordsgripande. Det kan vara bra att kunna dessa regler för att kunna kritisera polisen i efterhand, det händer ofta att polisen inte följer reglerna. Det finns gott om exempel där polisen griper samtliga deltagare, och emellanåt åskådare, vid politiska aktioner och delger samtliga misstanke för brott som uppenbarligen bara några i gruppen begått.

Om du anmanas inställa dig på förhör hos polisen är du skyldig att komma. Polisen har rätt att hämta de som inte inställer sig om de bor eller befinner sig närmare än tio mil från polisstationen. Polisen får också hämta personer utan kallelse om det finns risk att personen kommer att ignorera kallelsen eller försvåra utredningen. Personer som inte är misstänkta för brott får bara hämtas till förhör om det är särskilt viktigt. Utanför häktet, till exempel vid transport, har polisen rätt att sätta hand- eller fotfängsel på den gripne om det är ”nödvändigt”. Vad som är nödvändigt får avgöras från fall till fall. Det räcker inte med bara den omständigheten att en polis ensam ska utföra en transport av en gripen. Fängsel får också användas mot våldsamma personer.

Senast uppdaterad 18 december 2022
Tillbaka till toppen