Allmän handling

Tack till författarna till Motstånd för denna information

En av de mest användbara sakerna i offentlighetsprincipen är rätten att ta del av allmän handling hos olika myndigheter. Det finns tre olika typer av allmänna handlingar:

  • Offentliga, ska lämnas ut om man begär det.
  • Hemliga, uppgifter ur en hemlig handling får inte lämnas ut.
  • Blandade, innehåller både offentliga och hemliga uppgifter.

För att du ska kunna använda dig av offentlighetsprincipen när du vill ha en allmän handling ställer lagen följande krav:

Det ska vara en handling …

En handling kan vara vanliga papper, men också diskett, video, e-post, kassett, fotografi er, magnetband, ritningar, med mera

… som förvaras …

Alla handlingar som finns inom myndigheternas väggar är förvarade. Men en handling behöver inte finnas i myndighetens lokaler. Om ”behörig” person, exempelvis tjänsteman på en myndighet, tagit emot handlingen i hemmet eller på ett sammanträde är den förvarad hos myndigheten.

… hos en myndighet …

Det finns en rad olika myndigheter i Sverige. Du hittar till de flesta av dem via:

Mycket av myndighetens handlingar är, eller blir, offentliga. Undantaget är om de innehåller uppgifter som det gäller sekretess för.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen